Sempozyum’a bildirili ya da dinleyici olarak katılmak mümkün olacaktır.

Bildirili katılım için bildirinin amacının, yönteminin, ana başlıklarının, sonucunun yer aldığı ve 4 anahtar sözcüğün eklendiği en az 300 kelimelik genişletilmiş özet gönderilmelidir. Özetler yazarın tam adı, soyadı, çalıştığı kurum ve iletişim bilgilerini içermelidir. Bildiriler özgün ve alanına katkı yapacak nitelikte olmalıdır. Gönderilen bildiri daha önce başka yere sunulmamış, sunulmak ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Genişletilmiş özetler, Düzenleme Kurulu tarafından biçim ve Sempozyum’un konusuna uygunluk açısından değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeden sonra Bilim Kurulu’nu oluşturan hakemlere gönderilecektir. Değerlendirme süreci sonrasında hakemlerin Sempozyum’da sunulması uygun görülen bildiriler ilan edilecektir.

Sunulmak üzere kabul edilen bildiriler Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Türkiye Belediyeler Birliği ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ortak yayını olarak basılacaktır. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Bildiriler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Genişletilmiş bildiri özeti ve bildiri metinleri uyys@tbb.gov.tr adresine gönderilmelidir.

Sempozyum Covid-19 önlemleri kapsamında Ankara’da yüz yüze yapılacaktır. Sempozyuma bildiri sahibi ya da dinleyici olarak katılım ücretsizdir.

Takvim

  • Sempozyum Çağrı Tarihi:  03 Şubat 2021
  • Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 01 Mayıs 2021
  • Kabul Edilen Özet Bildirilerin İlan Tarihi: 01 Haziran 2021
  • Sempozyum Yeri ve Tarihi: Ankara / Ekim 2021 (belirlenecek)
  • Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metin Halinde Son Teslim Tarihi: 01 Eylül 2021
  • Bildiri Kitabı Basım Tarihi: 01 Kasım 2021