Türkiye Belediyeler Birliği  

Tunus Caddesi No: 12 06680 Kavaklıdere/ANKARA                      

Tel: 0312 4192100

Fax: 0312 4192130

Web: www.tbb.gov.tr

E-posta: uyys@tbb.gov.tr

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Cemal Gürsel Caddesi 06590 Cebeci/ANKARA

Tel: 0312 5951213

Fax: 0312 3197736

Web: www.politics.ankara.edu.tr

E-posta: kentvecevrebilimleri@ankara.edu.tr