A.    Dirençli Kentler ve Küresel Politikalar

B.    Dirençli Kentler ve Ulusal Politikalar

C.    Afet Yönetimi

·       Kentsel Uyum ve Uyum Kapasitesi

·       Doğal Afetler (Deprem, Yangın, Erozyon, Sel, Taşkın, Kıtlık, Kuraklık)

·       İnsan Kaynaklı Afetler (Nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar, Taşımacılık kazaları, Endüstriyel kazalar)

·       Afet Riski Azaltım Politikaları ve Risk Yönetimi

·       Acil Durum Yönetimi

·       Salgınlar

D.    Yönetim

·       Büyükşehirleşme / Metropolleşme

·       Kent Yönetimlerinin Dirençli Politikalara Uyumu

·       Akıllı Kent Yaklaşımı ve Dijital Uygulamalar

·       Kentsel Güvenlik ve Güvenlik Açıkları

·       İyi Belediyecilik Uygulamaları

E.     Planlama

·       Kent Planlaması

·       Konut, Yapılaşma ve İmar

·       Kentsel Ulaşım

·       Kentsel Su ve Kanalizasyon

F.     Çevre Politikaları

·       Sürdürülebilirlik Kentleşme ve Çevresel Dirençlilik

·       Kentsel İklim Değişikliğine Dirençlilik

·       Kentsel Dirençliliği Arttırmada Biyoçeşitlilik ve Yeşil Altyapının Rolü

·       Kentsel Dirençliliği Sağlamada Doğa Temelli Çözümler

·       Çevresel Adalet

·       Kültürel Miras ve Dirençlilik

·       Kent Ekolojisi

·       Kentsel Tarım

G.    Ekonomi

·       Kentsel Altyapı Finansmanı

·       Dirençli Kentlerin Finansman Mekanizmaları

·       Yeşil Ekonomi

·       Dirençli Kentleşme Fonları

H.    Sosyal Politikalar

·       Kentli Hakları

·       Kentsel Yoksulluk ve Kent Yoksulları

·       Sosyal Dirençlilik ve Sosyal Sermaye

·       Kırılgan Gruplar (Kadınlar, Çocuklar, Gençler, Engelliler, Yaşlılar)

·       Göç ve Sığınmacılar

·       Dirençli Kentler ve İşgücü

·       Dirençli Kentler ve Eğitim